دسته: توصیه پزشکان

توصیه های پزشکی

1-رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی 2-عدم حضور در مکان های شلوغ 3-حتی الامکان از مسافرت خودداری شود 4-استفاده از دو عدد ماسک بصورت همزمان 5-در صورت حضور در مکان های عمومی حتماً از تهویه مناسب آن مکان اطمینان حاصل شود 6-در مکان های عمومی ناشناخته از خوردن و آشامیدن خودداری شود 7-در صورت اجبار به […]