کزاز

کزاز یک بیماری باکتریال جدی است که عامل آن کلستریدیوم تتانی می باشد که معمولا در خاک دیده می شود در محلهایی که فضولات اسب وجود دارد این میکروب رشد بیشتری دارد.کزاز به واسطه یک سم عصبی بسیار قوی ناشی از رشد باکتری بی هوازی کلستریدیوم تتانی در درون بافتهای نکروزه شده در زخمهای کثیف یا آلودگی بند ناف ایجاد می شود. مخزن عامل کزاز محیط است و قابل انتقال از یک فرد به فرد دیگر نمی باشد . در کشورهای توسعه  یافته این بیماری عمدتا افراد بزرگسال را مبتلا می کند زیرا جوانان بر علیه این بیاری واکسینه شده اند. باکتری مولد این بیماری در خاک و کود یافت می شود و در زخم بدن وارد شده و تکثیر می یابد و سم آن در امتداد اعصاب به مراکز نخاعی و مغزی می رسد.

علا ئم بیماری کزاز :

ناراحتی و بی خوابی است به زودی عضلات فک و زبان تشنج پیدا می کندو بیمار قدرت باز کردن دهان را برای حرف زدن ندارد و جویدن غیر ممکن می شود . به دنبال تشنج عضلات فک و زبان عضلات سرو صورت ، گردن ، ساعد ، دست و پا متشنج می شوند . تشنج عضلات صورت سبب پیدایش قیافه خندان به نام لبخند کزاری و تشنج عضلات تنفسی باعث مرگ می شود. سرم ضد کزاز زنانی موثر است که سم به اصاب نرسیده باشد.دوره کمون ۱۵- ۵ روز میانگین دوره ۷روز می باشد.

عوامل تشدید کننده :

دیابت شیرین – افراد بالای 60 سال – فقدان واکسیناسیون بروز آمده شده علیه کزاز – هوای گرم و و مرطوب مکانهای شلوغ یا غیر بهداشتی به ویژه در مورد نوزادان متولد شده از مادران واکسینه شده

استفاده از داروهای خیابانی که با سوزنها و سرنگهای آلوده تزریق می شوند.

سوختگیها – زخمهای جراحی و زخمهای پوستی

انواع کزاز :

کزاز نوزادان :

تعریف عامیانه ، ناتوانی در مکیدن و سفتی در ماهیچه های صورت بدن نوزاد از روز سوم تا ۲۸ روز پس از تولد

تعریف استاندارد :

  • سابقه مک زدن و گریه طبیعی در دو روز اول تولد
  • شروع بیماری ( کاهش توانایی در مکیدن و گریه غیر طبیعی ) از سومین یا چهارمین روز تولد
  • ناتوانی مکیدن به دنبال سفتی عضلانی و یا تشنج و یا هر موارد دیگر.

تعریف مورد مضنون کزاز نوزادی

  1. مرگ نوزادان در سن 3 تا 28 روزگی که علت آن مشخص نباشد.
  2. هر نوزادی که طبق گزارش به علت کزاز نوزادی فوت نموده و مورد بررسی قرار نگرفته

تعریف قطعی : نوزادانی که در دو روز اول تولد بطور طبیعی قادر به مکیدن شیر که بطور طبیعی قادر ب مکیدن پستان و گریستن باشد و سپس شروع بیماری بین روزهای سوم تا بیست و هشتم با عدم توانایی در مکیدن شیر که به دنبال آن دچار سفتی عضلات یا اسپاسم می شود گزارش تلفنی به مرکز بهداشت و تکمیل لیست خطی و فرم بررسی الزامی است.

کزاز بالغین در هر جای بدن یا  عفونت گوش که بدنبال آن باز کردن دهان دشوار خواهد بود  با سفتی گردن یا بدن توام است