پیام ریاست

مدیریت مرکز بهداشت

ما امیدواریم که بتوانیم

فرهنگ بهداشت و سلامت را با عملکردمان در آزمایشگاه ها و سراهای دانشجویی و سایر محیط های دانشگاه یکپارچه سازیم؛ تا نسبت به آنچه از گذشته آموخته ایم و آنچه به نسل آینده منتقل می کنیم فرهنگساز باشیم.

دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان قطب آموزشی، پژوهشی و برنامه ریزی در جنوب شرق کشور نه تنها به دنبال رسیدن به اهداف تعریف شده خود است، بلکه به دنبال یافتن راه حل های مفید و کاربردی برای مسائل و مشکلات موجود به منظور تربیت رهبران، مهندسان، محقیقن و کارکنان آینده جامعه می باشد. در راستای انجام این رسالت اجتماعی، مرکز بهداشت و درمان بعنوان یکی از تاثیر گذازترین قسمت های دانشگاه، وظیفه تدوین، اجرا و نظارت بر عملکرد منطبق بر قوانین و ملاحظات بهداشت و سلامت در تمامی فضاهای دانشگاه را بر عهده دارد.

ما برای اجرای مستمر و موثر در راستای اهداف خود نیازمند بررسی و شناسایی ضعف‌ها و توانمندی های دانشگاه و بر طرف نمودن هر گونه شکاف و نقصان در سیستم اجرایی دانشگاه می باشیم. برای بهبود عملکرد اجرایی، این مرکز راهکارهای خود را در قالب رویکردهای کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت ارائه می نماید. مرکز بهداشت و درمان دانشگاه با حمایت کامل دفتر سلامت وزارت علوم تحقیقات و فناوری این اختیار و قدرت را کسب نموده تا سیستم خدمات رسانی و محیط های مختلف دانشگاه را با اصول بهداشت و سلامت منطبق نماید. برای رسیدن به این هدف ما آموزش، نظارت و حمایت تخصصی خود را از اعضای دانشگاه سیستان و بلوچستان به شکل مداوم و پیوسته دنبال خواهیم نمود. همچنین ما امیدواریم که بتوانیم به شکل پیوسته فرهنگ بهداشت و سلامت را با عملکردمان در تمامی محیط های دانشگاه یکپارچه سازیم. این فرهنگ سازی به ما کمک می کند تا مواردی را که در دانشگاه آموخته ایم به نسل آینده دانشجویان، اعضای هیات علمی، محققین و پرسنل دانشگاه برای داشتن دنیایی بهتر و سالم تر منتقل نماییم.

میرمحمد خلیلی پور لنگرودی

مدیر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

مدیریت مرکز مشاوره

اهمیت و ضرورت توجه به سلامت روان دانشجویان به عنوان بخش بزرگی از آینده سازان کشور، اساس ایجاد و محور فعالیت های مرکز مشاوره دانشگاه به عنوان یکی از زیرمجموعه های معاونت دانشجویی می باشد.چرا که دوران دانشجویی دورانی است که در کنار موفقیت ها و شادیها مملو از تغییرات و چالشها نیز است چالشهایی همچون دوری از خانواده ، مشکلات تحصیلی و روابط میانفردی و ….  

بنابراین رسالت مرکز مشاوره آگاه نمودن دانشجویان از این مسائل و بحرانهاست و یاری رساندن به آنها در محل و تحمل مشکلات از طریق آموزش ها و حمایتهای تخصصی است تا بتوانند در هنگام تجربه کردن این مشکلات از چگونگی طلب کمک تخصصی آگاه باشند. 

امید است بتوانیم با لحاظ کردن خط مشی ها و برنامه ریزی های دفتر مرکزی مشاوره و سلامت وزارت علوم در ارتقا سلامت روان جامعه دانشگاهی کمک رسان باشیم.

مدیر مرکز مشاوره دانشگاه سیستان و بلوچستان