همیاران سلامت روان

معرفی

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان نهادی غیر سیاسی و دولتی است که به منظور جلب مشارکت و یاری دانشجویان هر دانشگاه به سایر دانشجویان دانشگاه و نیز با هدف ارائه خدمات مستمر, فراگیر و اجتماع محور زیرنظر مرکز مشاوره دانشجویی و با هماهنگی معاونت های فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فعالیت می کند.

مرکز مشاوره دانشجویی

مرکز مشاوره دانشجویی به عنوان متولی اصلی سلامت روان دانشگاه ارائه دهنده خدمات مرتبط با سلامت روان به دانشجویان و دانشگاهیان است.

اهداف کلی کانون همیاران سلامت روان در یک نگاه:

1- ترویج روحیه خودمراقبتی و آموزش مهارت های شاخص و کاربردی در این حوزه به دانشجویان

2- افزایش جذب دانشجو همیار وکمک به توسعه مشارکت دانشجویان درحوزه ی بهداشت روان 

3- تاسیس نشریه تخصصی (مشاور و…) و مشارکت در برگزاری سمینارها و کارگاه های تخصصی در جهت سهولت در امر انتقال مطالب و آموزه هابه مخاطبین

4- فعالیت گسترده در شبکه های مجازی برای افزایش ارتباط با دانشجویان و جلب اعتماد آن ها

5- توانمندسازی دانشجویان همیار و اعضای تیم کانون همیاران برای عملی نمودن اهداف سازنده تر

6- ارتقا سلامت اجتماعی(ترفیع سطح همدلی،کار گروهی و…) در بین دانشگاهیان

 اساسنامه همیاران سلامت روان

 
  وظایف همیاران سلامت روان:

  1- شرکت در برنامه های آموزشی ترویجی مرکز مشاوره

  2- آموزش و راهنمایی اولیه دانشجویان در مورد افت تحصیلی

  3- تلاش برای شناسایی و رفع نیاز های اقتصادی دانشجویان نیازمند اقتصادی

  4- آموزش و یاری رسانی به سایر دانشجویان در زمینه مهارت حل مساله

  5- آموزش و یاری رسانی به سایر دانشجویان در زمینه مدیریت استرس

  6- آموزش و یاری رسانی به سایر دانشجویان در زمینه مسائل تحصیلی و برنامه ریزی درسی به ویژه در ایام امتحانات

  7- آموزش و یاری رسانی به سایر دانشجویان در زمینه مشکلات و مسائل ارتباطی در محیط های خوابگاهی 

 

 

 

IMG_20210420_132628_711
پخش ویدیو
نشانی صفحات مجازی کانون همیاران سلامت در پلتفرم های اینستاگرام و تلگرام:
@hamyaran_usb