همیاران سلامت جسم

توسعه مشارکت دانشجویان در تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های مرتبط با بهداشت و درمان، کوشش در راستای تبیین و شناساندن وظایف و هدف‌های مرکز بهداشت و درمان از طریق برنامه‌های آموزشی ترویجی، ایجاد حساسیت و افزایش آگاهی‌های بهداشتی دانشجویان و انتقال مفاهیم و آموزه‌های بهداشتی از طریق سایر دانشجویان، مشارکت هر چه بیشتر دانشجویان در امور بهداشت، سلامت و کمک در ارزیابی شاخص‌های بهداشتی دانشگاه از اهداف محوری تشکیل و فعالیت کانون دانشجویی «همیاران سلامت جسم» است.