مرکز بهداشت

اهداف مرکز

  1. حفظ، تامین و ارتقائ سطح بهداشت و سلامت دانشگاهیان
  2. ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به کلیه دانشجویان و کارکنان و خانواده‌‌های ایشان در دانشگاه
  3. ارتقاء بهداشت محیط در سطح همه دانشکده ها و خوابگاه ها
  4. ارتقاء بهداشت حرفه ایی در سطح همه دانشکده ها و خوابگاه ها
  5. اجرای طرح پایش سلامت بدو ورود و دوره ای کارکنان و دانشجویان
  6. ارتقاء سطح آگاهی های بهداشتی و سلامت دانشجویان و دانشگاهیان
  7. اجراء و همکاری و مشارکت در انجام طرح ها و پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه های مورد فعالیت

خدمات مرکز بهداشت

اخبار و رویداد مرکز بهداشت

اولین جشنواره سلامت دانشجویان

اولین جشنواره سلامت دانشجویان

دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان قصد دارد تا اولین جشنواره ملی…
آموزش رویکردهای نوین در زمینه HIV

آموزش رویکردهای نوین در زمینه HIV

وبینار تخصصی با عنوان «آموزش رویکردهای نوین در زمینه HIV» ویژه کارشناسان…
الزامات بهداشتی عید نوروز

الزامات بهداشتی عید نوروز

شرایط سفر در ایام کرونا هر لحظه در حال تغییر است. برخی اوقات رنگ…