برگزاری نشست مدیران مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های منطقه 8 کشوری با کارشناس مسئول دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان در دانشگاه سیستان بلوچستان

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه سیستان و بلوچستان، نشست مدیران مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های منطقه 8 کشوری در روز سه شنبه 15 آذر 1401 با حضور کارشناس مسئول دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان در دانشگاه سیستان بلوچستان برگزار شد.

در این نشست دکتر خلیلی پور دبیر منطقه 8، خانم دکتر نیکبخت مدیر مرکز مشاوره دانشگاه سیستان و بلوچستان، مهندس نخعی مدیر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه زابل، دکتر سپاهی مدیر مرکز بهداشت و درمان مرکز آموزش عالی سراوان، دکتر نظری مدیر و مهندس محمدآبادی کارشناس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه ولایت ایرانشهر حضور داشتند و به بیان عملکرد و مشکلات مراکز خود پرداختند.

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *