بازدید کارشناس مسئول دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان از مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه سیستان بلوچستان

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه سیستان و بلوچستان، خانم دکتر محمودی کارشناس مسئول دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان به همراه مدیران مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های منطقه 8 کشوری در روز سه شنبه 15 آذر 1401 از مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه سیستان بلوچستان بازدید نمود.

در این بازدید دکتر خلیلی پور مدیر مرکز بهداشت و درمان فعالیت های درمانگاه و پایگاه سلامت شامل بخش مامایی، واکسیناسیون، آزمایشگاه و پزشک متخصص و خانم دکتر نیکبخت مدیر مرکز مشاوره فعالیت های بخش مشاوره را تشریح نمودند.

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *