اولین جشنواره سلامت دانشجویان

دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان قصد دارد تا اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان را در حوزه سلامت روان و جسم برگزار نماید.

 

با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع سلامت در جمعیت دانشجویی و دانشگاه ها در حوزه سلامت جسم و روان و تعهد به تلاش برای ارتقای شاخص های سلامت و افزایش سواد سلامت، دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان کشور را برگزار می نماید.

این جشنواره بستری برای مشارکت فعال و یک اقدام جمعی در حوزه سلامت برای ارائه ایده ها، دست آوردها و کشف استعدادهای برتر و معرفی، تقدیر و بهره برداری از ظرفیت های کم نظیر دانشجویی است.

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *