اعضای شورای مرکزی کانون های سلامت جسم و روان مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه سیستان و بلوچستان، انتخابات کانون های همیاران سلامت جسم و روان دانشگاه مورخ 10 آبان در محل دفتر کانون برگزار شد.

بر این اساس، هدیه چیت بندی، علی جمالی، مصطفی درخواه، کیارش رحیمی و پریا پرواس به عنوان اعضای اصلی و یوسف خرم، امیرحسین اسفندیارپور و منصوره افشین به عنوان اعضای علی البدل کانون سلامت جسم انتخاب شدند.

همچنین در اولین جلسه این کانون علی جمالی به عنوان دبیر، هدیه چیت بندی نائب دبیر، مصطفی درخواه دبیر کمیته روابط عمومی، کیارش رحیمی و یوسف خرم دبیر و نائب دبیر کمیته نظارت و ایمنی، پریا پرواس و منصوره افشین دبیر و نائب دبیر کمیته آموزش و امیرحسین اسفندیارپور به عنوان دبیر کمیته اجرایی انتخاب شدند.

در کانون سلامت روان نیز به ترتیب فاطمه کاظمی، یاسر جهانتیغ، عماد میرشکاری، ابوالفضل تناکی زاده و رویا ملک ورآباد به عنوان اعضای اصلی و فرحناز رییسی، مسعود نورپیما مهرآباد و آسیه علیزاده به عنوان اعضای علی البدل حائز بیشترین آراء شدند.

در اولین جلسه این کانون عماد میرشکاری به عنوان دبیر، فاطمه کاظمی نائب دبیر و دبیر کمیته تحقیق و پژوهش، رویا ملاک ورآباد و مسعود نورپیما دبیر و نائب دبیر کمیته نشریات، آسیه علیزاده دبیر کمیته روابط عمومی و ابولفضل تناکی زاده به عنوان دبیر کمیته آموزش انتخاب شدند.

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *